Аудиторният комплекс при ВМИ Пловдив е един от най-отговорните обществени обекти по които сме работили. Екипът ни беше избран като подизпълнител, към част ”озвучителни и мулти – медийни стеми” за всички зали в комплекса. За изпълнението на проекта са използвани продуктите на фирмите ТANNOY с тяхната I серия TOA – ELECTRONICS със сериите HPX и SR Микрофони системи на фирмата BEYERDYNAMIC от сериите OPUS и ТGX. Мултимедийни проектори SANYO, екрани AVERS и видео матрици и смесители от фирмите KRAMER, EDIROL и AVID.

Най-голямата зала е с площ около 600 квадратни метра в нея сме инсталирали система тип LINE ARRAY. След предварителна симулация, клъстерите са насочени оптимално според помещението и позволява провеждането на конференции с повече от 24 микрофона, пред самите озвучителни тела!