С гордост можем да споделим, че приключи инсталацията на един от най-референтните обекти, по които сме работили.

Айгер Инженеринг е интернационална инженерна компания и една от най-големите машиностроителни компании в България. Инсталацията беше голямо предизвикателство за нас, заради големите технически очаквания и изисквания от страна на инвеститора.
Първоначалното задание на инвеститора беше цялостно озвучаване на завода: битови и общи части.

Поради спецификата на различните помещения в обекта, се наложи разделянето му на 8 напълно независими зони за озвучаване. 
Системата позволява прослушването на шест независими звукоизточника във всяка една зона поотделно.

aiger-2
Контрола на зоните се осъществява посредством изнесени контролери във всяка една зона. 
Системата е базирана на цифрова аудио матрица с мрежов интерфейс, която позволява пълен контрол през всяко устройство, свързано към локалната мрежа.

Оповестяването се осъществява чрез изнесени оповестителни микрофони и дава възможност за излъчването на говорни съобщения във всички зони или по отделно.

aiger-two-pics

Инсталацията е изпълнена на 100% с продукти на нашите технологични партньори AUDAC и Amate Audio от сериите: 
- CSA, SP, WS, MTX, CAP, MPX, MWX, VC, CMP, KEY.