Озвучаване на дискотеки

 • системи със средно–голямо звуково наляганe
 • за клубове
 • барове
 • ресторанти

Озвучаване на открити пространства и големи помещения

 • Point source & line array системи
 • с голямо звуково налягане
 • за зали
 • дискотеки и стадиони

Системи за фоново озвучаване

 • оповестяване и зоново разпределение
 • за хотели, гари
 • летища
 • големи обществени обекти

Оборудване за студиа и репетиционни зали

 • радиостанции
 • репетиционни зали
 • сценична и зад-сценична аудиотехника.