С развитието на техниката съвременните електро-акустични системи стават все по-чувствителни и “гръмки” звукови нива в рамките на 110-120dB и повече в нощните заведения се считат за нормални и работни. Това налага сериозен и навременен подход към изграждането на шумоизолацията и акустичната обработка в помещенията.

Екипът на X-AUDIO използва най-съвременните измервателни и симулационни техники за предварителна оптимизация и изследване на обекта.